Efendim (s.a.v.)

 

Senin hizmetine olayım kamber

Sen hakkı konuşan dilsin Efendim

Sen hem gönderilen kutlu peygamber

Hem de Allah'a bir kulsun Efendim

 

En güzel sözlerle edelim hitâp

Seni sevmemizi emreder kitap

Mânasız aşklardan yürekler bîtap

Senin aşkın ile dolsun Efendim

 

Fuzuli'nin su diye andığı sensin

Yunus bülbülünün yandığı sensin

Şairlerin ilham kaynağı sensin

Bostan-ı Sâdi'de gülsün Efendim

 

Bize bıraktığın sünnetin yeter

Sevginle yaşayan ümmetin yeter

Şefaatin yeter, himmetin yeter

İnananlar sana gelsin Efendim

 

Cümle cihan senin sevgine muhtaç

İlimde, imanda ufkuna muhtaç

Işığına muhtaç, şavkına muhtaç

Herkes senden nasip alsın Efendim

 

Zerre şüphe, zerre gölge yok sende

Herşey ışık, herşey berrak, ak sende

Güzel sende, doğru sende, Hak sende

Bilmeyen kaldıysa bilsin Efendim

 

Erilir felâha seninle ancak

Senin hürmetine enfüsle afak

Sende tamamlandı en güzel ahlak

Herkes sende ölçü bulsun Efendim

 

Ümmetinden bir kul Said'dir adım

Ulaştırsın sana beni her adım

Hâlimle benzemek sana muradım

Bana tercümân-ı hâlsin Efendim

 

Said Gül